Strona główna arrow SERWIS
Serwis sprzętu Drukuj E-mail

Kontakt przed odesłaniem produktu

Zarówno w przypadku przeglądu technicznego jak i naprawy uszkodzonego sprzętu prosimy o telefoniczny kontakt z serwisem tel. 124158729. 

Informacje jakie należy przygotować przed rozmową z pracownikiem dla przyśpieszenia i ułatwienia procesu przyjęcia aparatu do przeglądu/serwisu to:

 • Typ urządzenia o które chodzi.
 • Numer seryjny urządzenia (ta i następna informacja znajduje się na tabliczce znamionowej, naklejonej na tylną ściankę urządzenia).
 • Rok produkcji.
 • Czy urządzenie objęte jest gwarancją (w przypadku urządzeń wyprodukowanych do roku 2004 włącznie wynika to z oddzielnej karty gwarancyjnej , w przypadku nowszych - z karty gwarancyjnej znajdującej się w Dzienniku Aparatu ).
 • Czy urządzenie było już poddawane przeglądowi technicznemu i/lub naprawie. Jeśli tak to kiedy? Informacja (wpis) znajduje się na stronie 3 Dziennika Aparatu.
 • Opis objawów uszkodzenia (w przypadku awarii).
 • Kontakt z jednostką zlecającą przegląd lub naprawę (telefon).

Dodatkowo w wypadku aparatów Physioter D50, Physioter D50 BL i Magnoter D56 (ale nie Magnoter D56 A oraz Magnoter D56 A BL) wskazane jest odczytanie numeru wersji oprogramowania. Informacja ta znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu powitalnego, wyświetlanego po włączeniu zasilania. 
Elementy wyposażenia które należy dołączyć


Generalnie wskazane jest dostarczanie sprzętu wraz z kompletnym wyposażeniem. Jeśli z rozmowy z pracownikiem działu serwisu nie wynika inaczej, należy zwrócić szczególną uwagę by do odsyłanych do przeglądu i naprawy urządzeń zostały dołączone następujące elementy wyposażenia:

Typy urządzeńWyposażenie
Urządzenia serii D6X
 • Physioter D60
 • Madyn D61
 • Stim D63
 • Inter D64
 • Stim D65
 • TENS D67
 • Komplet przewodów
 • Wszystkie należące do wyposażenia urządzenia elektrody
 • Przewód zasilający
Urządzenia serii D68-X
 • Laser D68-1
 • Laser D68-2
 • Aplikatory laserowe współpracujące z urządzeniem
 • Łącznik zdalnej blokady
 • Przewód zasilający
Aparaty do magnetoterapii
 • Magnoter D56 A
 • Magnoter D56 A BL
 • Magnoter D56
 • Magnoter D26
 • Przewody do magnetoterapii
 • Aplikatory laserowe współpracujące z urządzeniem (dotyczy Magnotera D56 A)
 • Łącznik zdalnej blokady (dotyczy Magnotera D56 A)
Poprzednia wersja Physiotera
 • Physioter D50
 • Physioter D50 BL
 • Komplet przewodów
 • Wszystkie należące do wyposażenia urządzenia elektrody
 • Aplikatory laserowe współpracujące z urządzeniem (dotyczy Physiotera D50)
 • Łącznik zdalnej blokady (dotyczy aparatów Physioter D50 wyprodukowanych po 2000 roku)
 • Miernik mocy świetlnej Fotometr F-50 (dotyczy Physiotera D50)
Urządzenia do elektroterapii serii D2X
 • Madyn D21
 • Inter D24
 • Stim D25
 • Komplet przewodów
 • Wszystkie należące do wyposażenia urządzenia elektrody


Niezbędne dokumenty


W przypadku przeglądu technicznego

 • Karta gwarancyjna lub Dziennik Aparatu
 • Zlecenie wykonania przeglądu technicznego

W przypadku naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej

 • Karta gwarancyjna lub Dziennik Aparatu
 • Zlecenie wykonania naprawy
 • Krótki opis objawów uszkodzenia

UWAGA : proszę zwrócić uwagę na prawidłowe dane teleadresowe jednostki zlecającej przegląd lub naprawę! W przypadku przeglądu technicznego i naprawy pogwarancyjnej należy również podać NIP.Przegląd techniczny

 1. Pierwszy przegląd techniczny należy wykonać po upłynięciu okresu gwarancji
 2. Jeżeli w poddawanym przeglądowi technicznemu urządzeniu wykryto uszkodzenie Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany w celu ustalenia warunków naprawy.

Jeżeli nie wykryto uszkodzenia, przegląd trwa trzy dni robocze. Składa się na to czas wygrzewania i czas kontroli aparatu oraz wyposażenia. Konieczne jest jednak wcześniejsze ustalenie jego terminu, dla uniknięcia opóźnień wywołanych dużym obciążeniem działu serwisu. Do całkowitego czasu przeglądu należy również doliczyć czas transportu w obie strony.

Jeżeli w poddawanym przeglądowi technicznemu urządzeniu wykryto uszkodzenie, czas przeglądu wydłuży się o czas naprawy. Informacja o czasie jej trwania zostanie przekazana Klientowi telefonicznie.Naprawa gwarancyjna

Urządzenia objęte gwarancją podlegają następującym regułom:

 • Prosimy o przysyłanie sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej z którą mamy podpisaną umowę. Więcej informacji znajduje się w pkt. "Transport sprzętu". Można oczywiście dostarczyć i odebrać sprzęt osobiście, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 • Standardowy czas naprawy nie jest dłuższy niż czternaście dni kalendarzowych
 • Dołączona do urządzenia karta gwarancyjna wymieniana jest na Dziennik Aparatu
 • Naprawa jest bezpłatna

Naprawa pogwarancyjna

 • Klient dostarcza sprzęt w dowolny sposób na swój koszt. Prosimy o zapoznanie się z uwagami zawartymi w punkcie "Transport sprzętu"
 • Standardowy czas naprawy nie jest dłuższy niż czternaście dni kalendarzowych
 • Przed dokonaniem naprawy Klient zostanie poinformowany o jej przewidywanym koszcie
 • Dołączona do urządzenia karta gwarancyjna wymieniana jest na Dziennik Aparatu
 • Wraz z naprawą wykonywany jest, ważny przez rok, przegląd techniczny


Jak się upewnić, że urządzenie jest rzeczywiście uszkodzone?

Wielokrotnie zdarzało się, że przesyłano do serwisu urządzenia sprawne, w przypadku których błędnie zinterpretowano pewne informacje jako objawy uszkodzenia. Oto najczęstsze pomyłki.

ObjawyPrzyczynaJak sprawdzić
Objawy jak przy rozwarciu obwodu pacjenta - sygnał dźwiękowy i komunikat.Zużyte elektrody. Czas eksploatacji elektrod silikonowo - węglowych zależy od częstotliwości wykonywania zabiegów, nie powinien być jednak szacunkowo dłuższy niż miesiąc przy b. intensywnym (codziennie przez kilka godzin) używaniu.Urządzenia "nowej" serii D6X (produkcja od 2004) posiadają funkcję sprawdzania stanu elektrod. Opis posługiwania się nią można znaleźć w Instrukcji Używania. Pozwala ona jednoznacznie skontrolować przydatność elektrod do dalszej pracy.
Uszkodzony (przerwany) przewód pacjentaObjawy jak przy rozwarciu obwodu pacjenta. Poszczególne żyły przewodu można sprawdzić miernikiem uniwersalnym.
Po włączeniu zasilania urządzenie "nie daje znaku życia"Przepalony bezpiecznik sieciowyPrzepalenie bezpiecznika jest zwykle widoczne gołym okiem po wyjeciu go z oprawy i obejrzeniu "pod światło" Można też sprawdzić bezpiecznik miernikiem uniwersalnym. Przepalenie bezpiecznika niekoniecznie jest objawem uszkodzenia urządzenia. Mogło go spowodować chwilowe przepięcie podczas załączania lub skok napięcia w sieci. Aby się upewnić należy wymienić przepalony bezpiecznik i włączyć urządzenie. Jeżeli jednak problem powtórzy się natychmiast lub po krótkim (rzędu minut) czasie, konieczna będzie najprawdopodobniej naprawa urządzenia. W takim przypadku prosimy o kontakt z działem serwisu MARP Electronic.
Uszkodzony przewód zasilającyNależy spróbować włączyć na chwilę urządzenie do sieci za pomocą innego przewodu - na przykład od innego urządzenia.
Parametry bezpiecznika podane są na etykiecie obok jego gniazda. Wymiana bezpiecznika na inny niż podano jest niedopuszczalna - grozi porażeniem i całkowitym zniszczeniem urządzenia!


Placówka serwisowa:

ESMEDICA
ul. Turka 21/7
30-717 Kraków

Transport sprzętu:

 Prosimy o odsyłanie do nas sprzętu w oryginalnym opakowaniu. Zapewnia ono pełną ochronę podczas transportu. 


 

 


 
Gościmy
Aktualnie jest 8 gości online
Twój koszyk
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wybrane produkty
Zestaw F III
Zestaw F III
12 788.41 PLN
PG970S
PG970S
5.90 PLN
PG945/6
PG945/6
18.67 PLN
PG1010
PG1010
195.00 PLN
KPES-01 czerwony
KPES-01 czerwony
88.00 PLN
KEA-01
KEA-01
88.00 PLN
F9073ZRM4
F9073ZRM4
11.01 PLN
© MARP Electronic 1988 - 2024